Välkommen!

På den här sidan skriver och publicerar jag texter och material som jag finner intressant på olika sätt. Min lust återväcktes efter en dramatisk livshändelse i början av 2023, och initialt kommer mycket av det jag skriver och postar handla om den. Dels för att bearbeta det hela, men även lite dokumentärt för att hålla kvar minnen ännu lite längre än annars vore möjligt.

Tack för att du läser, hoppas det ger dig nåt.

//Pelle